ENGLISH

POSILNITE SVOJE

URBANISTICKÉ

PLÁNOVANIE

POSILNITE SVOJE

URBANISTICKÉ PLÁNOVANIE

Environmentálne výzvy súčasnosti ako aj budúcnosti výrazne ovplyvňuje doprava v mestách a mestských oblastiach. Inteligentné riadenie individuálnej prepravy pomáha znižovať ekologickú stopu na životnom prostredí pre budúce generácie. Rozvoj používania ekologickejších dopravných prostriedkov, ako sú bicykle, so sebou prináša strategické výzvy pre plánovanie a manažovanie miest. Vďaka presným dátam v reálnom čase sú mestá a metropolitné oblasti schopné plánovať a flexibilne prispôsobovať dopravné vzorce, ktoré si vyžiada budúcnosť. To je už teraz možné aj bez toho, aby sa zvyšovali náklady na ich manuálne získavanie.

Platforma MyBikeCounter ponúka široké možnosti analýzy individuálnej cyklo dopravy vo vašom meste. Široké možnosti napájania a uchytenia zaručujú jednoduchú inštaláciu takmer kdekoľvek. MyBikeCounter s vysokou presnosťou analyzuje pohyb cyklistov a peších účastníkov každodenného života v meste.

PREČO

MYBIKE

COUNTER

PREČO MYBIKECOUNTER ???

Inštalácia je možná ihneď po vybalení bez potreby manuálnych zásahov do existujúcej infraštruktúry.

MyBikeCounter ráta aj vozidlá. S naším prenosným sčitačom, ktorý je napájaný z batérií vieme vytvárať aj krátkodobé merania.

VAŠE RIEŠENIE PRE DOPRAVNÉ ANALÝZY

MyBikeCounter predstavuje vyšší štandard riešenia ako je len samotné počítanie cyklistov. Poskytuje analýzu rôznych typov dopravy, ako sú bicykle, chodci, eScootres, detské kočíky a ďalšie. Je univerzálnejší a zároveň v rámci základného balíka pozostáva z rôznych senzorov. Voliteľný modul na detekciu obmedzenia rýchlosti umožňuje inteligentné varovania, čím zvyšuje bezpečnosť všetkých účastníkov mestskej premávky.

PLATFORMA, KDE SA SPÁJAJÚ VŠETKY ÚDAJE

Vďaka modulu MyBikeCounter Dashboard a integráciám tretích strán môžete ľahko analyzovať a zdieľať zhromaždené údaje – a to z akéhokoľvek miesta.

POSILNITE SVOJE URBANISTICKÉ PLÁNOVANIE

Všestrannosť nástroja MyBikeCounter umožňuje inteligentný prístup v mestskom plánovaní založený na reálnych dátach. Premeňte svoje údaje v reálnom čase na praktické rozhodnutia, ktoré zlepšujú každodenný život vo vašom meste a metropolitnej oblasti.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Senzory: prašnosť, akustický tlak, okolité svetlo, teplota a vlhkosť

Typy dopravy: bicykle, chodci, osobné vozidlá, ostatné vozidlá

Pripojiteľnosť: LTE, 3G, Wifi, LAN

Rozmery: 67 x 47 x 15 cm

Hmotnosť: 12 kg

Prevádzková teplota: – 30 ° C až + 65 ° C

Relatívna vlhkosť: 5% až 95% nekondenzujúca

Upevnenie: pomocou pások Bandimex a spôn Bandimex je možné ľahko a rýchlo nasadiť sponu, ktorá zapadá do každého priemeru a každého tvaru za nízku cenu.

Možnosti napájania:

priame: 230 VAC, max. 1A,

voliteľné: 24/7 zálohovanie Li-Ion UPS pri napájaní prostredníctvom lampy z nočného osvetlenia

voliteľné: solárnymi panelmi

PLATFORMA, KDE SA SPÁJAJÚ VŠETKY ÚDAJE

Vďaka modulu MyBikeCounter Dashboard a integráciám tretích strán môžete ľahko analyzovať a zdieľať zhromaždené údaje – a to z akéhokoľvek miesta.

ATECH 1 s. r. o.
Horná Potôň 647
930 36 Horná Potôň


IČO: 55321208
DIČ: 2121954868

Kontaktujte nás

2024 © All rights are reserved by MyBikeCounters are made with passion and love in SLOVAKIA since 2020